صفحه اصلی
اخبار
تاریخ: 1393/11/06 اخذ پذيرش و ارائه مقاله‌ واحد تحقيقات موسسه

با استعانت از پروردگار يکتا ، واحد تحقيقات موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج (ع) موفق به اخذ پذيرش و ارائه مقاله‌اي تحت عنوان "بررسي ايجاد وفاداري در مشتريان از طريق کيفيت خدمات و ارزش در ک شده " در کنفرانس مديريت خدمات دانشگاه تهرا ...

تاریخ: 1393/10/21 فايل آموزشي دوره بازاريابي خدمات در صنعت بانکداري

همکاران محترم مي توانند با مراجعه به پروفايل شخصي خود(که قبلا ثبت نام نموده اند) فايل هاي آموزشي مربوط به دوره مذکور را از قسمت کتابخانه ديجيتال ،بخش فيلم هاي آموزشي دريافت نمايند. ...

تاریخ: 1393/10/21 برگزاري دوره بازاريابي خدمات در صنعت بانکداري

به منظور ارتقاي سطح علمي و دانش کاربردي پرسنل محترم موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج دوره بازاريابي خدمات در صنعت بانکداري به صورت حضوري در سرپرستي خراسان رضوي از مورخ 21 دي ماه 93 برگزار مي شود. حضور تمامي پرسنل به جز همکاران باز ...